vineri, aprilie 12, 2024

INFORMAȚIA înseamnă PUTERE

Zodiacul Popii, manuscrisul românesc vechi de 4 secole care prevestește evenimentele politice și vremea până în anul 2048

Începând cu secolul al XVI-lea, pe teritoriul actual al României au circulat, pe lângă scrierile eschatologice, nenumărate texte divinatorii si de prevestire, majoritatea în manuscris. Daca primele dintre acestea au fost tolerate de biserica, „Gromovnicul”, „Rojdanicul”, „Trepetnicul”, „Fulgeralnicul”, „Socotitorul de Vise” si „Cetitorul de Zodii” au fost catalogate de către preoți drept scrieri eretice, diavolesti.

Aceste carti proscrise, deslușitoare de zodii si de semne, considerate deosebit de periculoase de biserica, au fost vehement interzise in si anii comunismului. Chiar si in aceste condiții, ascunse in locuri tainice si descifrate doar de catre cei initiati, textele acestor carti nu s-au pierdut, ba dimpotrivă, au continuat sa incite si sa dezlege.

Acum 399 de ani, un preot brașovean copia de mână zeci de pagini dintr-o carte sârbească, spre folosul celor care n-aveau acces la scrieri tipărite. Nu era o carte bisericească, manuscrisul lui, denumit Codex Neagoeanus, reproducea texte populare, printre care şi un zodiac. Astfel, „Rujdeniţa“ Popii Ion Românul din Sînpetru a fost primul horoscop medieval al românilor şi a avut o circulație mai mare decât oricare altă carte a vremii.

În câțiva ani, lucrarea de astrologie a ajuns în tipografii şi a fost reeditată, îmbogățita secole de-a rândul şi răspândită sub numele de „Gromovnic“, pentru folosul oamenilor simpli, curioși de ceea ce le rezervă astrele la naștere. În aceste gromovnice găsim tabele în care se poate citi buletinul meteo până în anul 2045, scrie monitorulexpres.ro

În limbajul arhaic românesc, găsim previziuni legate de destinul fiecăruia, dar şi al ţării, anii rodnici şi cei cu molime şi „întâmplările omenești“. Uitat pe nedrept, Codex Neagoeanus al popii din Sînpetru vorbeşte şi despre vremurile de azi.

Textul „Rujdeniţei lui Ion Românul“ acoperă paginile 137-141 ale Codexului, şi începe, după normele calendarului bizantin, cu luna septembrie (Răpciune). Cuprinde doar patru luni, până în decembrie (Indrele), restul documentului s-a pierdut. „Textul este scris cu cerneală neagră spălăcită; numele lunilor cu cerneală roşie. În cuprinsul fiecărei luni, materia capitolului este grupată în 2 paragrafe distincte: primul, conținând prezicerile privitoare la soarta băieților; al doilea, prevederile privitoare la viitorul fetelor“, precizează N. Cartojan.

Conform filologului Gabriel Mihăilescu, copistul a avut de înfruntat interdicțiile Bisericii Ortodoxe, deoarece „cărţile populare care conțineau predicții erau considerate cărţi eretice sau vrăjitoreşti, purtând indice de cărţi oprite“. Din acest motiv, scrierile neagreate se perpetuau prin copiere de mâna. Prea multe astfel de cărți de prevestire nici nu s-au păstrat. Cu atât mai mult, „Rojdanicul“ de la Sînpetru (din slavonescul rozdenije sau rozdenica „naştere“) este un document valoros. Însuşi Ion Românul îşi dă seama că zodiacul lui nu e pe placul bisericii: „Printr-aceea, Dvs. încă vă rog, pre toată firea de om, cui Dumnezeu o va da această carte a ceti sau a scrie, socotiţi şi mai bine ce voi fi greşit sau cuvînt nesfîrşit, sau slovă neumplută, iar Dvs. să deregeţi şi să nu mă blestemaţi, ci să ziceţi: Dumnezeu ierte! Şi să vă ierte şi pre voi Dumnezeu la înfricatul judeţ cînd va zice veniţi, blagosloviţi de părintele meu de moşteniţi împărăţia ce am gătit vouă, din tocmeana lumii, ce Tu milostiv Domn Iisus Cristos aceea ne dă. Amin“.

Faptul că o faţă bisericească a copiat această lucrare de astrologie denotă că, în pofida interdicţiilor canonice, clericii din Ţările Române, recurgeau la prezicerile astrale pentru nevoile particulare. Sau cel puţin, acestea erau preocupările preotului din satul braşovean.

Şi domnitorii îşi citeau destinul

Astrologul Constantinescu Armand notează că însuşi domnitorul Constantin Brâncoveanu consulta un calendar astrologic „şi făcea însemnări pe marginea filelor, aprobând sau infirmând prezicerile lui Ion Românul, întocmai ca ţarul Petru cel Mare al Rusiei, care avea preocupări similare“.

gromovnic1-2016

Gromovnicul are tot 12 zodii, câte una pentru fiecare lunã. Textul întregii carti poate fi descarcat de aici

Luna lui gerar (ianuarie) – zodia Þapului

Potrivit gromovnicului, cine se va naște sub aceastã zodie va fi dulce la vorbi, lungãreţ la obraz şi rumen. Frumos la cãutãturã, muncitor, viclean, lacom, gînditor, tãcut, iubitor de avuţie, mînios. Va fi om cu cãutãtura îndreptatã la pãmînt, cu nasul lat şi cãrnos, tare în genunchi şi care lesne se va îmbolnãvi. Va avea un semn în piept sau într-un genunchi ori pe obraz şi va fi înalt. Multe va fãgãdui şi puţin va da. Nãscocitor de pricini, mîhnit la faţã, nepãsãtor, nu aşa bun la negustorii dupã cum vrea sã se arate, fãţarnic şi îndemînatic la fapte rele.

Luna lui fãurar (februarie) – zodia Udãtorului

Cine se va naşte în aceastã lunã va fi minunat la obraz, vorbitor şi binepovãţuitor. Va fi blînd la vorbã, la trup drept, dar una va vorbi şi alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, gînditor la lucruri mari şi norocos. Îi va rãmîne mare moştenire de la rudenii. Frumos la trup, blînd, cu mintea înaltã şi bun chivernisitor. Copilul de parte bãrbãteascã va fi iubitor de învãţãturi, se va însura tînãr, iar dupã 30 de ani va petrece o viaţã mai bunã şi mai fericitã. Copila va fi veselã şi va trebuie sã se fereascã de apã, iar de bãrbatul cel dintîi se va lipsi. Cei nãscuţi în aceastã zodie vor fi gînditori, iubitori de învãţãturã, care le va aduce bogãţie.

Luna lui mãrţişor (martie) – zodia Peştilor

Cine se naşte sub acest semn al Peştilor nu va fi nici mare, nici mic, va fi scurt la grumaz, minunat la faţã, frumos la staturã, drept, bun, plãnuitor. Este mîndru şi îndrãzneţ, plecat cãtre învãţãturã. Va avea un semn la mînã sau la faţã, mare la chip, voinic şi viclean. Pe nimeni nu va crede, se va lãuda cu învãţãtura, din ţara lui va cãlãtori şi de la strãini multã bogaţie va cîştiga. Copilele ce se vor naşte în aceastã zodie vor fi mînioase şi iubitoare de pricini, înşelãtoare, iubite de oameni. De bãrbatul cel dintîi se vor despãrţi şi se vor însoţi cu altul, care li se va pãrea mai bun.

Luna lui prier (aprilie) – zodia Berbecului

Cei nãscuţi în aceastã lunã vor fi buni, sîrguitori, dar ciudaţi la fãpturã, lungãreţi la obraz, mînioşi, vorbitori de rãu asupra altora, nestatornici, îndrãzneţi. Vor fi bogaţi şi cinstea curînd o vor pierde, dar curînd o vor dobîndi. Cu oamenii cei buni nu se unesc, sînt arţãgoşi, biruitori la rãzboi, gata mereu de certuri şi bãtãi. Mulţi nãscuţi în aceastã zodie jurã lesne pe numele lui Dumnezeu şi al pãrinţilor, fãrã a se gîndi la cele ce vor urma.

Luna lui florar (mai) – zodia Taurului

Pruncii ce se vor naşte în aceastã lunã vor fi vrednici a semãna holde şi a chivernisi casa. Iubitori de jocuri, buni, îndrãzneţi, iubitori de adînci învãţãturi, veseli şi iubitori de muzicã. Cuvioşi, la staturã înalţi şi la faţã curaţi, cu ochii frumoşi, deschişi la minte. Cînd vor ajunge la anii cei desãvîrşiţi, se vor îmbogãţi, se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor cãuta sã aibã tot vorbe bune, dar nu vor mulţumi pe oameni cu faptele cele bune. Vor fi tãcuţi şi tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar învãţa şi ar dori sã fie lãudaţi de toţi. Vor fi sîngeroşi şi foarte supãrãcioşi, iar mînia le va aduce mari pagube.

Luna lui cireşar (iunie) – zodia Gemenilor

Cel nãscut sub semnul Gemenilor va avea o fire nestatornicã, va fi dornic de învãţãtura lucrurilor celor adînci şi cu pricepere la toate. Va fi om glumeţ, va face multe şi lungi cãlãtorii, va fi îndrãzneţ la vorbã, dar rãu la minte. Mulţi nãscuţi sub aceastã zodie ajung domni mari. Aceastã zodie este de mijloc, face pe om ţiitor de minte, dar nu e bogat.

Luna lui cuptor (iulie) – zodia Cancerului

Cine se va naște în aceastã zodie va fi priceput de mari înţelegeri, iubitor de fapte bune, iar de meşteşuguri urător. Nu va iubi mâncarea şi mult bãuturã, va fi iute la mânie, înțelept, mândru şi îndrãzneţ. Va trãi mulţumit cu ceea ce are şi va fi mai mult sãrac. Va suferi multe boli, va fi pizmaş şi nu va bãga în seamã dreptatea. Omul nãscut în aceastã zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe. Îi place somnul, e credincios, dar lesne se va îmbolnăvi.

Luna lui gustar (august) – zodia Leului

Copilul nãscut în aceastã zodie este frumos şi cãrnos, cu ochii mari, iubit de mai-marii lui, puţini la numãr ca dînsul. Aplecat la buna rînduialã, la adevãr şi dreptate, cu bunã înţelegere în viaţa sa. Pãrinţii nu-l vor iubi, de alţii va fi cãutat şi îngrijit, iar faptele lui nu vor aduce mulțumirea unora. Va avea mare mînie, va fi om vrednic şi va face lucrurile sale spornice, va avea mari norociri şi vrednicii. Va fi bun povãţuitor pentru alţii şi lucrãtor de multe lucruri bune, deştept, fãrã de nici un rãu. Îi va plãcea mult dreptatea, cinstea şi mîndria şi va fi om voinic.

Luna lui rãpciune (septembrie) – zodia Fecioarei

Omul ce se va naşte în zodia Fecioarei are firea nestatornicã, are pricepere la învãţãturi adînci şi la toate lucrurile şi meşteşugurile, dar mai ales la aritmeticã, adicã la socoteli cu numere, şi la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi bun de fire, cinstit şi va vorbi minunat. Oamenii strãini vor ţine mai mult la dînsul decît ai sãi. Va avea dragoste mare la haine scumpe, va ajunge om mare. E om ţiitor de minte, drãgãlaş peste fire, înclinat spre trebile sufleteşti şi norocos.

Luna lui brumãrel (octombrie) – zodia Cumpenei

Cine se va naşte sub acest semn al Cumpenei va fi om de treabã, frumos, curat, iubitor de dreptate, grãitor de adevãr, dacã obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv, cu bunãcuviinţã, vesel şi iubitor de muzicã. Va fi curat la faţã, cu ochi frumoşi, staturã de mijloc, cînd tãcut, cînd prea vorbitor. Cu inima deschisã, sîngeros, iute la mînie, dar îndatã se întoarce şi îi pare rãu de vorbele sale rostite la iuţealã. Mînia lui îi aduce mare pagubã. Va trãi cinstit, va fi adesea şi mîndru şi va fi iubitor de înţelepciune. Oamenii nu vor prea îndrãzni a-i face vreun rãu pe faţã, dar în spate va avea mulţi duşmani.

Foarte interesant și..  "Femeile vor ajunge să se culce cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii. Bunicii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi " - Ioan de la Ierusalim, profeție din 1099

Luna lui brumar (noiembrie) – zodia Scorpiei

Cel nãscut în zodia Scorpiei va fi mînios, ucigãtor, vãrsãtor de sînge, fãrã de ruşine, înşelãtor, mincinos, vorbitor de rãu, nestatornic. Va fi viclean şi iubitor de argint. Va gîndi pururea la armã şi va fi biruitor. Lucrãtor la toate, gata în tot ceasul la certuri şi bãtãi foarte rele. Iute la sînge, roşu la faţã şi cu pãrul aspru, în tot ceasul gîndeşte de rãu sã sfãtuiascã pe alţii şi sã cleveteascã pe vecinii sãi. N-are astîmpãr în a face rãu. Toate le vrea sã fie cum vrea el şi în nimenea nu se va încrede. Cu muierile lor va trãi necontenit în ceartã şi în bãtãi. Cu toate acestea vor avea şi oarecare nãrav bun.

Luna lui undrea (decembrie) – zodia Arcaşului

Copilul ce se va naşte sub acest semn al Arcaşului va fi cu minte bunã şi cu socotinţã, înţelept, cucernic, drept, smerit, milostiv, norocos, sfãtuitor bun, bine va grãi. De rãul altuia nu se va bucura. Frumos la stat, cu ochi negri, va fi tare în umeri, iar pãrul îl va avea neted. Va fi vesel, blînd, bun la minte, cu chivernisealã. Va suferi de durere de cap şi de junghiuri, va avea semn la piept sau în frunte.

Surse: ziarulevenimentul.ro – monitorulexpres.ro

  Articole asemănătoare

  1 COMENTARIU

  1. Ceva este dar nu chiar se adeveresc .E pe ghicite .Evenimente politice nu cred în ele că ar fi prezise dicainte .Că se zice și în biblie că se vor ridica unii înpotriva altora frați între frați este ceva ce a fost și va fi dar nui o prezice A fost va fi și este vedem nui nimic special . E ca și cum aș zice eu că vor fi unii care vor face sex zilnic și unii mai rar .Sau vor fi ploi inundații mari ,de parcă de nar fi scris cineva nu ar fi să se petreacă și doar de asta sunt că stă scris zic cititorii bibliei .Că va fi foamete păi a scris în trecur că a auzit scrbul acela sau a fost și a trăit asta chiar el .Prostiea noastră este că noi credem ce scrie în biblie și cum scrie că din lut clisă suntem și că după ce la făcut pe adam ia luat o coastă și a făcuto pe eva .Dar noi bărbații trebuea să avem desperecheate coastele .De ce nu iar fi luat o pereche .A fost scrisă de babuini acea carte din care a trecut în biblie ,că zice că este scrisă din 66 cărți biblia . Așa are și Gr Străinu scrise 60 de cărți zine și o să facă o mare carte din alea . Și de o va face săi zică ABURITORUL .Printre ceva real are multe ireale și neadevăr .Biserica Ortodoxă nu cunoaște multe nici de ce a fost nevoe ca DUMNEZEU să trimită unu din CER să se nască aici pe pămînt ca să fie omorît să moară în fața lor și să invie tot ca să vadă că după moarte este viață în DUH că ISUS a venit la ucenicii strînsi undeva prin ușa închisă prin acoperiș dar babuinii de atunci nu au priceput că aveau zisele vorbite din bătrîni și o ținem și noi ca cei din trecut deși avem atîtea realizări și noi dar tot o dăm cu știința a avansat . Da a avansat dar tot de la DUMNEZEU mintea vine ideile sunt lăsate doar să fim cinstiți să putem intra în posesiea miltor științe ,și doar gîndind curat și calm și cu credință mare că cineva de sus ne are de grijă din nevăzut .Cum a zis ISUS voi cu trupul acesta de carne nu știți ce este un DUH . Și le zice este ca un vînt care nu știți de unde vine și încotro se va îndrepta . Da și aici lea zis despre DUH și ISUS a venit la ei după 3 zile în DUH și prin pereți ușă etc .Deci ca un duh care nu știeau de unde vine și nu au priceput .Acum noi credem toate ce srie cei nepricepuți din vechime .Popii din trecut au făcut obicee de care să se bucure ei ca liturghie plătit și cu lumînare aprinsă stau la coadă pomenind morții ca și cum sar hrăni morții dacă unu singur popă ia de la 200 de credului se vor sătura morții că primește ei dacă îi dai popii .Și dacă unii nu dau că nu au ei aici stau flămînzi ce tacsu dincolo tot flămînd stă ? Dar și cu lumînare aprinsă cică are lumină . Ce minciună mare și o stinge repede o pune pe o masă aproape de el la ușă deci doar un pic de lumină primește și de ce săi mai aprinzi lumînarea să ia banii pe ele ? Cine ia banii ?Profit puțin de la mulți .Nu pot merge la așa ceva să asist la astea mia fost scîrbă de mic cînd vedeam dar totuși nu știeam nimic din asta . Îmi place să trec rar și puțin să mă rog /Inchin /și plec .Cep plecați dicolo nu au voe să ia legătura cu nimeni de pe pămînt este lege și pedeapsă dacă o încalcă .Dar cei înțelepți știu asta și nu pot trece peste lege .Și mai sunt multe la Ortodoxi care sunt chiar urîte . Cu cei zice care nu au avut lumînare aprinsă cînd au murit nu au lumină și iar duce cel din urmă o lumînare mare scumpă plărește de io aprinde popa în altar cică în post și va avea lumină după . Întreb și eu pe timpul lui ISUS erau lumînări Stupi ??? Și ce făceau fără astea ?Despre zodii este adevăr că la naștere ai zodiea care se cam potrivește și depindem mult de cum se aliniază planetele în zodiea ta și luna la fel .Aici au găsit edevărul .Și aici unde este adevăr biserica zice că sunt deavolești . Este TOTUL INVERS VĂD .Și una mare de tot .Ei fac înpărtășaniea și acuma că înainte nu se zicea că ia mănîncă Trupul lui ISUS . Asta cei nu canibalism ? ISUS a zis luați beți mîncați acesta este trupul meu care se frînge pentru voi . DA DAR A ZIS FACEȚI ASTA ÎN AMINTIREA MEA . ADICĂ ATUNCI CÎND MÎNCĂP PÎINEA SĂ NE AMINTIM DE EL De MISIUNEA LUI PE CARe NU O ȘTIE VĂD NIMENI , O are ceva pe sărite dar nui ceva care omul să înțeleagă scurt clar .Și cînd a zis de vin acesta este sângele meu CARe PENTRU MULȚI SE VARSĂ . Deci nu pentru toți .Și aici este mai mult am mai scris ce a zis prin asta că pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor și invierea morților care urma după moartea lui Trupească și că toți vom fi la fel .ȘI IAR A MAI FOST ADĂUGAT DE ISUS CU VINUL . A MAI ZIS SE VARSĂ ȘI PENTRU ÎNPLINIREA LEGII CELII NOI . DA SA DAT O LEGE ÎN CER NOUĂ CARE NU A MAI FOST ȘI ESTE ACEIA CĂ DUPĂ CE ISUS VA FI PLECAT LA CER SE DĂ O LEGE CA DE ATUNCI ÎN COACE ORI CINE NU VA CREDE CĂ ESTE VIU VEȘNIC CHIAR DE MOARE SĂ FIE LUAT SUFLETUL DIN TRUP CĂ ÎNAINTE CEI CE NU CREDEAU ASTA SUFLETELE LOR ERAU ÎN MORMINTE ÎN TRUPURI ȘI NU Se DESPĂRȚEAU ERAU MORȚI SUFLETEȘTE CĂ NU CREDEAU CĂ SUNV VII VEȘNIC CĂ ESTE VIAȚĂ FĂRĂ TRUP .Și De ASTa A VENIT /LA TRIMIS DUMNEZEU PE FIUL ISUS DIN CER SĂ NE ARATE ASTA ȘI IERTÎNDULE CELOR CARE ERAU MORȚI ȘI CU SUFLETELE ÎN RUPURI ÎN MORMINTE AU INVIAT CĂ SA ANULAT LEGEA CARE ERA VECHE CA CEI CE NU CRED SĂ FIE MORȚI DEFINITIV .SA ANULAT PRIN NOUA LEGE DE CARE A ZIS ISUS .Dacă ar fi știut asta ce este cum de ce a venit ISUS so știe clar fără cuvinte meșteșugite lungite texte toți POPII ar fi fost SFINȚI Da dar și fără ce au dat ei ca obicei să stîngă bani cu morții lumînări etc .Cei ce fac colecta sunt cinstiți fac asta pentru ei că este munca lor și nu mint . Dar au și ei altele care îi țin spre a nu se lumina .Poate că acum ortodoxiea va primi lovitura cu acest război și vor ieși la lumină multele obicee care sunt văzute SUS ca înșelare .Cu vremea nu este nimic adevăr nu poate prezice nimeni totul este schimbător pe moment inprevizibil și . ESTE EXEMPLUL DE FAȚĂ ACEST RĂZBOI . VOR FI ALTE SCHIMBĂRI ȘI HOȚII CARE AU FURAT NU MAI AU CUM ESTE CLANUL LUI putin și bisecrica lui care are obiceiul ca tot ortodoxul și dacă zice popii noștri că va veni ceva și cei aleși vor fi păcăliți etc că dărîmă biserica .ESTE VA FI ȘI ESTE ADEVĂR DECI .Ce LUI putin și ai lui nu le era bine în ce lux aveau ?Aici au ghicit biserica va veni se va dărîma credința etc și este ceva de SUS asta .O simt eu din ce mam rugat numi iese nimic doar puțin .Și arăt aici cu vremea cu ce vreau eu să le fie greu să atace rușii nu mia eșit .Și numi iese și că mie nu mia făcut nimic personal ESTUL . DOAR VESTUL MIA FĂCUT MULTE NELEGIURI ABUZURI ȘI CEI DIN ȚARA MEA .AICI AM AVUT O RUGĂCIUNE ȘI A FOST CHIAR ATUNCI CĂ AUZEAM LA ȘTIRI LA TV A DOUA ZI .Mam rugat pentru că văd Femei Copii chinuiți omorîți nevinovați și am înțeles ceva . Cum zice că copiii trag păcatele părinților nu este totul adevăr . Adică dacă părinții au făcur rău cuiva fără motiv furat și este blestemat atunci da se trag .Terebue părăsit locul casa terenul țara poate .Asta deci e mai personal dar dacă nui blestemat nu este păcat urmașilor nu trage urmașii .Aici este corupțiea în rusia Ucraina și trag cu toții .Dar dacă zice unii că părinții au mîncat aguridă nopiilor le va cădea dinții și alte porcării nus adevărate .UN BLESTEM FĂRĂ UN MOTIV MARE NU PRINDE .Iertarea păcatelor se face prin a face alte fapte bune spre iertare a altora .Și multă căință părere de rău că ai greșit cînd nu poți săi dai înapoi celui păgubit . DECI CU RUSIA ȘI ALȚII MOGULII CUM LE ZICE CEI CU MULȚI BANI FURAȚI FRAUDAȚI LI Sa OPRIT MERSU ÎN LUX .Și vine și la noi măcar judecarea și confiscarea cum a zis SUA .Multe sunt minciuni ca doi nori unu cu energie pozitivă unu negativă tună fulgeră ETC .FALS și că doi curenți de aiwer unu cald unu rece formează ia naștere furtuni etc . Că munții sau format din presare a scoarței și că nu cutremur se mișcă plăci din adînc fals .CREDINȚA ESTE CUM A ZIS ISUS DACĂ AI AVEA CREDINȚĂ CÎT UN BOB DE MUȘTAR ȘI IAI ZICE MUNTELUI la la SĂ SE MUTE SAR MUTA . Da asta da că tu crezînd în puterea de sus cînd zici se mută că îl mută cineva din nevăzut .Da dar dacă nu strică ceva în jur . Un om credincios are și minte să judece ce vrea de ce vrea și săi folosească lui sau altora .Așa cu despărțirea mării să treacă Moise cu oamenii lui cu toiagul lui sau făcut ce sau văzut dar din nevăzut făcea DUMNEZEU sau cineva din nevăzut lor .A zis întinde toiagul și se va despărți marea asta a zis ca atunci cînd o face el este despărțită de DIVINITATE dar la vruta lui și săi îndemne pe ai lui să treacă . Și cu ce ia zis iar lui Dumnezeu lovește stînca să ai apă și dacă nu avea credință cum adică dintro stîncă vine apă iar ar fi fost ceva adică cum să nu crezi cînd vezi multe că ți se dau se fac minuni și cum să nu crezi că nu poți decît să urmezi ce primești mental . AȘA ȘI ISUS PRIMEA MENTAL Ce VA URMA .Că a zis ISUS nu am venit să fac voea mea . Deci nu avea liber arbitru doar ce primea de sus că era condus .Ce spun oamenii de știință cum se botează ei nu au credință și nu știu decît ce văd palpabil etc .Însă ei știu că sub pământ sunt plăci botezate tectonice și mișcînduse brusc la ce mărimi au etste demențial să cezi că produc cutremure .Și culmea și în cerc se produce undele .Habar nu au cum este ce este acele straturi de nisip pietriș lut clisă cum sau format . O dă ei în potop etc .Și cu OZN oamenii în negru le zice să nu vorbească la unii . Și eu am văzut OZN dar nu mia zis /venit /nimeni nici în negru nici altă culoare . Și culmea am cerut mental semne și au executat la ce gîndeam eu era ca o trimitere de gînduri .Iar multe de zis . Am scris la European Commission pe NET o sesizare online este și am dat multe ce mi sau făcut ca nedreptăți î țară de justițiea hoață și la CEDO și Geneva cei de la ONU judecînd drepturile omului . Da dar corupți și au făcut abuzuri și ei toți că așa sunt uniți corupții . Leam dat date exacte cu fenomene extreme care au fost la Strasbourg la Geneva anul ziua fenomenul cum a fost deși așa cum a fost cerut de mine așa am auzit la TVR 1 la știri imediat a doua zi .ȘI CULMEA LEAM SCRIS SESIZAREA ASTA ÎN 2021 ÎN LUNA MAI 16 și leam zis că vor avea și în vara 2021 multe uragane tornade tunete fulgere de speriat și au avut .La Europa în Direct și la Parlamentul UE leam nomentat pe Facebook .EI CA TOMA NECREDINCIOSUL leau tras nu au crezut și vor trage pînă îmi vor face dreptatea daunele ce le cer .Tot din Știință și Mister citeam Revista Paranormal Lumea Misterelor și au scris la Lumea M în 2006 au dat ceva în iunie 2006 .Dar tot aici citind despre Fenomenul Tunguska am cerut mental dar așa mi se cerea să cer spre a mă convinge că mă ascultă SUS și va fi ce cer eu AM cerut tot un meteorit tot în rusia și la fel cu zgomot ca acela dar aproape de ceva locuit și să nu moară nimeni . ASTA A FOST Ca O CERERE CONVERSARE MENTALĂ SĂ MĂ FACĂ A CREDE DE AINI ÎN COLO ÎN DIVINITATE DAR FĂRĂ REȚINERE .Sa petrecut după cam 9 luni .Ar mai fi amănunte dar așa a fost că leam comentat pe postarea Rusilor pe youtube și după și pe altele ca postări tot cu Cheliabink . Deci oamenii în negru le vine la cei care au văzut ceva OZN dar gîndesc prost demențial și le interzice să zică ceva a vorbi în nulele lor . Da că nu ai credință.EU am pe pagina mea d faceb postarea din 2018 și repostarea că mia reamintit facebook și am repostat Am scris vor veni tornade în Europa și în România pentru motiv că Drepturile Omului nu sunt respecatate .Și pe tot globul am zis asta la PRO TV anul trecut .Dar vă zic nu am ghicit am zis asta că așa va fi că voi cere eu că am văzut că le scriu și nu mă crede nimeni .Știu că va fi pînă îmi vor da multe daune din 2000 în coace .Și am la SIIJ o plîngere care este gravă rău și aștept că ei o duc spre uitate amînă să prescrie fapta hoților din justiție .Și uite că dacă tot nu mai este export din rusia și Ucraina dacă cer să nu plouă nici la noi nu va ploua decît rar puți nu la vreme și nu va fi renoltă ca să nu le RODEASCĂ terenurile furate ale hoților din toată țara mai ales la mine în zonă .Va fi ca anul trecut pe marea neagră ciclonul acela de anul trecut sau altfel și la fel a fost în aprilie zăpada aiea cînd era semănat pe cîmp și pomi înfloriți frunze sau rupt copacii .Și cîte or mai veni că tare multe sau furat și huzuresc hoții iar eu mă chinui și mulți ca mine .Nu vă mai zic și altele că nu vin decît din MÎNIEA MEA și le pot descrie . Da e normal și a altora dar cam ce cer vine chiar dacă nu produc nimic nici eu .

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.